KERSHAW LAUNCH 13 7650
 KERSHAW LAUNCH 13 7650
5 2022
KERSHAW LAUNCH 13 7650
():203
():89
():3,1
:154CM
:Satin/DLC
():114
: (6061 T-6)
:Button-Lock
():68
:
:KAI (USA)
: